Om Flexpart AB

Vi har över 30 års erfarenhet av fönsterbranschen, med fokus på minimera produktionsstörningar och effektivisera samt utveckla produktionen. Vi finns i Västervik och vi arbetar över hela Sverige. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att driva utvecklingen framåt.


 

Information om Flexpart  olika produkter & tjänster

  • Tillverkar,förädlar och utvecklar produkter.
  • Konstitutions lager, så kunden kan utnyttja sina lokaler och personal till fullo. 
  • Utvecklar och tillverkar funktionella hjälpmedel som ger kostnadseffektivare produktion.
  • Levererar produkter i produktionsställ som kund anpassade med egna bilar.
  • Eget retur system. för produktionställ (Flexpart-system).
  • Unik kundanpassad etikettsystem.
  • Erbjuder produktionsstöd i olika former ex. konsulttjänst.
  • Akutservice.


 


 


 

Karta
Ring
E-postadress